Quantcast

@Tidronio: Hoppas verkligen att..

@Tidronio: Hoppas verkligen att du förstör samtliga data omgående.
Du har nämligen en hel del att bevisa innan i vart fall _jag_ kan känna någon som helst form av tilltro till dig.

Du är väl medveten om att du har begått ett brott som har fängelse i upp till två år i straffskalan?

-----------

"Dataintrång är ett brott enligt 4 kap 9 c § brottsbalken.

För dataintrång döms den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatisk behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in sådan uppgift, om inte brottet uppfyller rekvisiten för något av brotten

brytande av post- eller telehemlighet,
intrång i förvar, eller
olovlig avlyssning.

Den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift har också gjort sig skyldig till dataintrång.

Påföljden är böter eller fängelse i högst två år. "

Källa: Lagen.nu

Redigerat den 6 apr 2012 kl. 22:20
6 apr 2012 kl. 22:13