Information & Regler

Tack för att du tagit dig tid att läsa våra regler för Matklubben.net. Syftet med våra regler är att skapa en trivsam miljö för alla medlemmar. Genom att följa dem bidrar du till att skapa en bättre stämning i forumet vilket vi är väldigt tacksamma för.

1. När du blir medlem

1.1 Följ våra regler
I och med att du registrerar dig som medlem accepterar du också de regler som finns för Matklubben.net Reglerna gäller alla aktiviteter knutna till ditt användarkonto och oavsett om det är du eller någon annan som använder det.

1.2 En registrering per medlem
Det är inte tillåtet att registrera sig med fler än ett användarnamn oavsett vilken status det ursprungliga användarnamnet har. Vill du byta användarnamn gör du det under din profil, vid andra frågor gällande ditt medlemskap skickar du ett meddelande till info@matklubben.se så hjälper vi dig.

1.3 När du har frågor
Om du glömmer bort ditt användarnamn/lösenord eller har andra frågor så rekommenderar vi att du först tar en titt på sidan FAQ. Hittar du inte svaret på din fråga där eller i övriga forumet är du välkommen att kontakta oss på info@matklubben.se så hjälper vi dig.

1.4 Alla kan läsa det du skriver
Tänk på att alla inlägg i forumet, kommentarer, recept mm. (med mera skrives m.m.) kan läsas av var och en som har tillgång till Internet.

1.5 Utskick
Med din tillåtelse kommer Matklubben skicka ut sitt nyhetsbrev till din e-postadress, där du kan hitta spännande nyheter, tips och rekommendationer. Matklubben samarbetar även med er rad utvalda mat- och vinaktörer, vilka du ibland kommer kunna erhålla information och erbjudanden ifrån. Vi skickar i regel inte ut fler än ett eller max två utskick per vecka. Du kan avregistrera dig från dessa utskick under redigera profil, alternativt kan du klicka på länken avregistrera mig i valfritt utskick.

2. När du är medlem

2.1 Reglerna kan förändras
Ibland kan det dyka upp nya funktioner eller företeelser som kräver att reglerna förändras och det är därför viktigt att du då och då besöker denna regeltråd.

2.2 Moderatorerna/Godkännarna vill väl
Moderatorerna och godkännarna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator så rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur moderatorer eller en godkännare agerar eller sköter sig så skriv INTE detta i forumet utan ta det med berörd moderator/godkännare eller skicka dina synpunkter till info@matklubben.se.

2.3 Om du inte håller med
Om du inte håller med, inte förstår varför eller anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator eller godkännare så är det inte tillåtet att påpeka eller börja diskutera detta i forumet eller på andra mer eller mindre fantasifulla ställen på webbplatsen utan alla kontakter ska ske via PM eller via info@matklubben.se.

2.4 Om någon bryter mot reglerna
Om du anser eller misstänker att en specifik medlem bryter eller har brutit mot någon regel så diskutera INTE detta öppet i forumet. Vill du anmäla ett inlägg så kan man göra det via länken "Anmäl" (under varje inlägg) eller genom att skicka ett PM till någon moderator med uppgifter om vilket inlägg det gäller och vilken regel det bryter mot. Moteratorerna på Matklubben.net är DanielY och Lind, de kan även svara under namnet Matklubben.net.

2.5 Om du själv bryter mot reglerna
Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning så kan följden bli en tillsägelse, varning(ar) eller avstängning; antalet varningar eller tiden för avstängning beror dels på hur allvarlig förseelsen är, dels på hur du tidigare skött dig. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar så kan man bli avstängd för all framtid.
En varning eller tidsbestämd avstängning innebär inte jordens undergång utan se den istället som en uppmaning att tänka dig för lite extra nästa gång du agerar. Det kan också vara bra att känna till att ingen annan medlem kan se dina eventuella varningar. Om du blir varnad så får du ibland (men inte alltid) ett PM eller ett e-postmeddelande om detta.

2.6 Inlägg, kommentarer, bilder, recept kan plockas bort
En moderator/godkännare kan utan förvarning och utan att meddela medlemmen redigera eller ta bort inlägg, kommentarer, bilder och recept som bryter mot någon regel eller mot svensk lag. För att en tråd inte ska upplevas som konstig eller osammanhängande så kan detta även komma att gälla inlägg som besvarar eller kommenterar inlägg som plockats bort.

2.7 Om regler saknas
Det är naturligtvis omöjligt att skapa en regel för varje tänkbar situation och en moderator måste ibland ta ställning till något som inte är klart reglerat. I dessa fall räknas moderators beslut som regel.

2.8 Borttagning av konto
Du kan när som helst be att få ditt konto borttaget från Matklubben.net. Dock kommer eventuella recept och foruminlägg och andra meddelanden/kommentarer du gjort att finnas kvar efter borttagning under ditt alias/användarnamn, man kommer dock inte kunna komma in på din profil utan får istället meddelandet "Användaren du söker finns inte" så ingen info om dig visas mer än användarnamnet du tidigare valt.

3. Vett och etikett

3.1 Uppträd vårdat och trevligt
Ett vårdat språk och ett trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar och bli vänligt bemött. På grund av detta så tillåter vi generellt inga inlägg som innehåller svordomar, könsord och liknande eller som är allmänt otrevliga, spydiga eller sarkastiska i sin utformning.

3.2 Insinuationer eller påhopp accepteras inte
Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp*, kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andra typer av påhopp är naturligtvis inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder. Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning, funktionshinder eller utvecklingsstörning. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

* Tänk på att hets mot folkgrupp inte bara är ett regelbrott utan även ett allvarligt lagbrott som omfattar "uttalanden som uttrycker missaktning för grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning".

3.3 Respektera varandra
Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar deras åsikter, uttalanden, produktval, problem m.m. är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

3.4 Agera inte språkpolis
Kommentera inte andras sätt att skriva som till exempel felstavningar, särskrivningar eller grammatiska felaktigheter.

3.5 Anmäl regelbrott
Blir du själv utsatt för ett påhopp eller annat regelbrott så svara inte med samma mynt utan anmäl detta.

3.6 Skrik inte åt andra
"SKRIK INTE" åt andra vilket innebär att ord/fraser i foruminlägg inte bör bestå av versaler, förutom då detta är absolut nödvändigt för att kunna uttrycka eller visa något. När det gäller fraser i trådrubriker eller signaturen så tillåter vi inte att versaler används (förutom i början av en mening eller för beteckningar som normalt skrivs med versaler).

3.7 Att utmana, argumentera och ge motiverad kritik är okej, men inte att älta eller pracka på
Kritik mot de åsikter som presenteras i en tråd eller mot de produkter som diskuteras får självklart framföras så länge inläggen följer trådens ämne. Kritiken ska dock vara konstruktiv och välmotiverad för att därigenom inspirera till diskussioner istället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller en åsikt som ifrågasätts är normalt tillåtet men att ge sig in i en, för tråden, meningslös diskussion där man ensam eller i sällskap av andra medlemmar ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull. Att genom väl motiverad argumentation försöka övertyga om sådant som är av intresse för övriga medlemmar och inom trådens ämne är naturligtvis tillåtet.

3.8 Dessa ämnen tillåter vi inte
Vi tillåter inte diskussioner rörande (eller länkar till webbsidor som marknadsför eller på annat sätt propagerar för) partipolitik, politiska organisationer, religiösa inriktningar, religiösa organisationer, aktivism, aktivistorganisationer, pornografi, våld (vilket inkluderar direkta eller indirekta hot och uppmaningar), olagliga droger/dopningsmedel eller nyttjandet av dessa, företeelser som går ut på att man skall satsa eller investera pengar, eller ämnen som ligger utanför Matklubben.net:s område och som sannolikt kommer att uppfattas som stötande eller som riskerar att uppröra. Ett exempel är diskussionsämnen som enligt vår bedömning riskerar att leda till lagbrott som hets mot folkgrupp, det vill säga uttalanden som uttrycker missaktning för grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

3.9 Om lagbrott
Vi tillåter inte inlägg eller länkar som uppmanar till eller på annat sätt leder till information som uppmanar till aktiviteten att begå lagbrott . Om någon form av lagbrott ligger bakom eller kommer att ligga bakom nyttjandet av viss utrustning eller möjliggörandet av en händelse som diskuteras så får man inte berätta eller ställa frågor om detta lagbrott i inlägget. Vi tillåter inte diskussioner vars innehåll endast kan vara, eller högst sannolikt är, resultatet av ett lagbrott, till exempel erfarenheter av datorspel eller innehållet i filmer innan dessa finns tillgängliga på laglig väg.

4. Din profilbild

4.1 Får inte vara stötande
En profilbild är ett bra sätt att ge ditt användarnamn ett "ansikte" och en karaktär, men den får inte riskera att uppfattas som stötande och måste följa övriga regler. Som alltid sätts gränsen för vad som är stötande av dem som känner sig stötta.

4.2 Får inte vara animerad
Hur lustig den än må vara så är animerade profilbilder inte tillåtna.

4.3 Får inte innehålla länkar eller kommersiella budskap
Profilbilder och personliga bilder får inte innehålla länkar eller kommersiella budskap, varken i form av text eller på annat sätt.

4.4 Företag, använd gärna er logotyp
Medlemmar som representerar företag som säljer eller tillverkar produkter inom de områden som Matklubben.net behandlar uppmuntras, i de fall det är möjligt och tillåtet, att använda företagslogotypen som profilbild.

5. PM-funktionen

5.1 Privata meddelanden Forumtrådar är inte en plats för utbyte av privata meddelanden mellan medlemmar; använd PM-funktionen för detta. Eftersom ett PM är "privat" och avsett för en eller ett fåtal medlemmar så får man naturligtvis inte utan tillstånd publicera andra medlemmars PM i forumet.

5.2 Våra regler gäller
Våra regler gäller även vid användandet av PM-funktionen.

6. Att skapa recept

Guiden om hur man skriver recept är så pass stor så vi har lagt den i ett separat dokument. Du kan hitta den här!

7. Att skriva inlägg och skapa trådar

7.1 Använd alltid sökfunktionen
Använd alltid sökfunktionen innan du postar ett nytt inlägg eller startar en ny tråd. Chansen är stor att ämnet har diskuterats och att din frågeställning redan finns besvarad. Hittar du inget exakt svar så ska du i första hand ställa din fråga i en existerande tråd som behandlar produkten eller ämnet som sådant. Existerar ingen lämplig tråd så är det förstås tillfälle att starta en ny.

7.2 Ställ inte för många eller för allmänna frågor
Formulera och presentera din frågeställning eller det ämne du vill diskutera på ett konkret och strukturerat sätt. Gäller det specifika produkter så ska både tillverkare och fullständiga modellbeteckningar anges. Om frågorna är alltför allmänna är det svårt att ge annat än allmänna svar. Samla inte heller för många frågor i samma inlägg eftersom risken är stor att du bara får några av dem besvarade.

7.3 Posta i rätt forum och inga dubbelpostningar
Nya trådar och inlägg ska postas i rätt forum. Det är inte tillåtet att posta identiska eller alltför lika trådar/inlägg i samma eller flera forum, så kallade dubbelpostningar. Detta ökar inte dina chanser att få svar utan ses bara som irriterande och kan medföra att samtliga trådar/inlägg tas bort.

7.4 Skriv tydliga rubriker
Trådrubriken är viktig och det ska i den klart framgå vad tråden handlar om. Detta för att man dels inte ska behöva klicka sig in i varje tråd för att få reda på det, dels för att öka chanserna att man med sökfunktionens hjälp ska hitta tråden. Vi tillåter inga intetsägande rubriker som t ex "Hjälp!", "En fråga", "Bråttom!!!!!", "Kolla här" etc. En bra rubrik är ofta det starkaste vapnet när det gäller att fånga medlemmars intresse.

7.5 Var tydlig med trådens ämne
Det är viktigt att trådens första inlägg innehåller tillräcklig med information för att tydligt visa andra medlemmar vad syftet med tråden är, det vill säga vad fortsatt diskussion ska handla om eller vilka frågor som ska besvaras. Minst lika viktigt är det att vara tydlig med eventuella avgränsningar, det vill säga vad man inte vill att tråden ska handla om. Kort och gott så är det i första inlägget som en tråds ämne (topic) klargörs.

7.6 Håll dig till ämnet
Respektera och håll dig till trådens ämne när du skriver ett inlägg. Att ställa frågor om eller diskutera något som tråden inte handlar om leder bara till irritation och dålig stämning.

7.7 Om du inte gillar ämnet
En tråd är till för de som faktiskt vill diskutera just det ämne som tråden handlar om, oavsett hur betydelselöst, felaktigt eller ointressant andra anser att detta ämne är. Vi tillåter inte att man i tråden ifrågasätter eller gör sig lustig över själva ämnet. Vi tillåter inte heller trådar eller inlägg som är, eller som bär tydliga tecken av att vara, avsedda att genera, förolämpa, göra sig lustig över eller avkräva kommentarer, bevis etc. från medlemmar som deltar i en viss tråd eller de åsikter de där framför. Sådana trådar/inlägg kommer att plockas bort.

7.8 Kontrollera dina inlägg
Medlemmar uppmanas att göra sitt yttersta för att inläggen lätt ska kunna läsas och förstås av alla medlemmar. Vet man att man har problem med stavning så finns det utomordentliga ordbehandlingsfunktioner som kan hjälpa dig med detta innan inlägget postas.
Undvik chattspråk då detta inte förstås av alla; vi har gott om utrymme så var inte rädd att skriva ut hela ord. Punkter, kommatecken och ny rad då och då är andra sätt att göra din text mer lättläst.

7.9 Citera inte mer än nödvändigt
Citera gärna andra men gör det med förnuft. När du kommenterar ett inlägg från en annan medlem så citera bara så mycket som krävs för att förstå ditt eget inlägg. Citera inte medlemmens hela inlägg inklusive den medlemmens alla tidigare citat osv. Är det inlägget omedelbart före ditt eget som kommenteras så behöver man oftast inte alls citera det.

7.10 Upplys andra om din koppling till företaget
Om du är ägare, företagsledare, anställd eller på annat sätt kan tänkas ha ett egenintresse i företag som diskuteras i forumet och där på något sätt vill föra dess talan så måste den personliga kopplingen till företaget tydligt framgå av inlägget.

8. Upphovsrättslagen

8.1 Bryt inte och locka inte till brott mot upphovsrättslagen
Alla diskussioner, uttalanden, frågor och länkar som tar upp, berättar om eller på annat sätt refererar till aktiviteten att begå brott mot upphovsrättslagen eller som leder till information om var olagliga kopior av upphovsrättsligt skyddat material kan påträffas är förbjudna. Givetvis är det inte heller tillåtet att själv bryta mot upphovsrättslagen genom att, utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, lägga upp skyddat material på Matklubben.net

9. Personuppgiftslagen (PUL)

9.1 Var försiktig med personuppgifter
Personuppgiftslagen (PUL) gäller på en webbplats som denna där grundlagsskydd saknas vilket innebär att det är förbjudet att utan samtycke behandla personuppgifter, speciellt i samband med yttranden eller annan framställning som kan upplevas som kränkande eller nedvärderande. Tänk på att alla inte har samma uppfattning som dig om vad som är kränkande.
Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Några exempel är namn, personnummer, adress, telefonnummer, anställningsnummer, bilnummer, bilder m.m. men det kan även vara helt andra uppgifter som av någon på något sätt kan användas för att identifiera en viss person.
Tänk på att även uppgifter rörande enskilda firmor är personuppgifter som regleras av PUL, detta eftersom en enskild firma alltid ägs av en enda fysisk person.

9.2 Uppgifter rörande företag (fysiska personer) och deras anställda
Uppgifter rörande företag (juridiska personer) är tillåtna så länge de inte bryter mot någon lag eller våra övriga regler.
När det gäller företags anställda så är det inte tillåtet att publicera information som avslöjar deras identitet. Anställdas agerande är företagets ansvar och vill man kommentera detta så får man göra det i allmänna ordalag utan att peka ut enskilda personer, till exempel genom att skriva företaget, säljaren, supporten eller vad som nu passar in. Vill man till företaget framföra åsikter rörande enskilda personer så får man göra detta via e-post, telefonsamtal etc.

9.3 PUL
För att kunna administrera ditt medlemsskap i Matklubben lagrar vi dina kontaktuppgifter. De används också för att skicka erbjudanden från utvalda samarbetspartners. Om du inte vill ha sådana erbjudanden, kontakta oss så kommer dina uppgifter att spärras. Detsamma gäller om du vill se eller korrigera dina uppgifter, alternativt avsluta ditt medlemsskap.

10. Kommentarer

10.1 Allmänt om betyg och kommentarer
Medlemmar har möjlighet att dela ut betyg och kommentarer för bland annat recept. Denna möjlighet får under inga omständigheter missbrukas för personliga hämndaktioner, egen vinning, lustigheter etc. och måste i övrigt följa de regler som finns. Röstfiske är inte tillåtet, varken genom direkta uppmaningar eller på annat sätt. Vi uppmanar även våra medlemmar att då och då se över de betyg/ kommentarer man delat ut och att vid behov uppdatera och/eller komplettera dessa.

11. Viktigt!

11.1 Dela med dig
Dela med dig så mycket du kan och vill av dina tankar, drömmar, funderingar och frågor.

11.2 Ha kul
Vi uppmanar våra medlemmar att slappna av och ha riktigt kul!

11.3 Undvik skador
Oavsett hur underhållande Matklubben.net är så kan timslångt musklicksintensivt surfande utan pauser leda till allvarliga belastningsbesvär i nacke, axlar, armar och händer. En medlem bör därför lämna datorn i fem-tio minuter varje timme för att göra något helt annat.